Friday, April 1, 2011

Baba asked that this one be posted also.

Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.

'O you who believe! Avoid most suspicion [about one another]. Indeed some suspicion is sin. And do not spy and do not backbite each other. Would one of you eat the flesh of his dead brother? You would hate it. And be conscious of Allah and ward off evil [from within and without].  Allah is Accepting of Repentance and is Singularly Compassionate.

Qur'an 49/12.
Sura al-Hujurat 12
HUCURAT 12
(English translation by Shaykh Nooruddeen Durkee)
__________________________________________

“Ey diliyle îmân edip de kalplerine îman tam olarak yerleşmeyen kimseler! müslümanların gıybetini yapmayınız, kusurlarını da araştırmayınız! kim müslümanların kusurlarını araştırırsa allah da onun kusurlarını araştırır. allah kimin kusurlarını araştırırsa, onu evinin ortasında bile olsa rezîl eder.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 35; Tirmizî, Birr, 85)

HAZRETI MUHAMMED (s.a.v.)
____________________________

Ey gafil insan! Fil yavrusunu kebap edip yiyen kişiler gibi sen de Allah'ın kullarının gıybetini yaparak etini yiyorsun. Onların bulanmadıkları kötülüklerini söylüyor, günaha giriyorsun. Aklınızı başınıza alın; sizin ağzınızı koklayan Allah'tır. Temiz olanlandan başka o muayeneden kim  canını kurtarabilir? Yazıklar olsun o kişiye ki
Mezarda onun ağzını koklayacak olan ya Münker’dir veya Nekir! O büyük meleklerden ne ağız kokosunu, yani dünyada edilmiş gıybet kokusunu glizlemeye imkan vardir, ne de bir ilaç bulup ağzı hoş pis kokan ağzın kokusunu gidermeye zaman vardir.

HAZRETI MEVLANA
___________________

Allah’ım, Hz. Muhammed ve aline salat eyle. Allah’ım, bize, sana itaat etmek muvaffakiyetini, isyandan uzaklaşmayı, niyetin doğruluğunu ve ihtiramları korunması gereken kimseleri tanımayı ihsan et; bize hidayete erişmek ve ona sabit kalmakla ikramda bulun; dillerimizi doğruluk ve hikmetle güçlendir; kalplerimizi ilim ve marifetle doldur; karınlarımızı haramdan ve şüpheli şeylerden arIt; allerimizi zulUm ve tecavüzden alIkoy; gözlerimizi kötülüklerden ve hıyanettin koru; kulaklarımızı boş söz ve gıybete kapat. Amin.

No comments:

Post a Comment