Sunday, February 27, 2011

Sherif Baba asked me to post this...

“Her kim de benim zikrimden (Kur'an'dan) yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.”
(Taha, 124)

“Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek, kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanların ise, Allah'dan en uzak kimseler olduğu kesindir.”
Hz. Muhammed (s.a.v.)

“Hakk yolunda okuduğun virdi, çektiğin tesbihi, terk edince, zahmete sıkıntıya düşersin. Sana sebebi bilinmeyen bir iç sıkıntısı bir darlık gelir gönlüne düşer. Bu sebepsiz üzüntü, bu iç sıkıntısı, sana bir çeşit ihtardır. Bir çeşit seni terbiyedir. Devam ede geldiğin virdini bırakma, eski ahdini bozma, dikkat et demektir.”
Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.)

Allâh'ım, beni, Sana şükreden, Sana itaat eden ve Seni zikreden bir kul eyle. Rabbim, tevbemi kabul buyur, beni günahlarımdan arındır, duâmı kabul et, hüccetimi sağlam yap, kalbimi Sana yönelt, dilimi düzelt, gönlümü nûrunla aydınlat. Âmîn...

No comments:

Post a Comment